Dasar Privasi

Dasar Privasi

Selamat datang ke https://arivestateweekly.com (‘Laman’). Kami memahami bahawa privasi dalam talian adalah penting kepada pengguna Tapak kami, terutamanya apabila menjalankan perniagaan. Kenyataan ini mengawal dasar privasi kami berkenaan dengan pengguna Tapak tersebut (‘ Pelawat’) yang melawat tanpa menjalankan perniagaan dan Pelawat yang mendaftar untuk berurus niaga di Tapak dan menggunakan pelbagai perkhidmatan yang ditawarkan oleh ARIVESTATEWEEKLY (secara kolektif, ‘Perkhidmatan’) (‘Pelanggan Dibenarkan’).

‘Maklumat Pengenalan Peribadi’

merujuk kepada sebarang maklumat yang mengenal pasti atau boleh digunakan untuk mengenal pasti, menghubungi atau mencari orang yang mempunyai maklumat tersebut, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, nama, alamat, nombor telefon, nombor faks, alamat e-mel, profil kewangan, keselamatan sosial nombor, dan maklumat kad kredit. Maklumat Pengenalan Peribadi tidak termasuk maklumat yang dikumpul tanpa nama (iaitu, tanpa pengenalan pengguna individu) atau maklumat demografi yang tidak disambungkan kepada individu yang dikenal pasti.

Apakah Maklumat Pengenalan Peribadi yang dikumpul?

Kami mungkin mengumpul maklumat profil pengguna asas daripada semua Pelawat kami. Kami mengumpul maklumat tambahan berikut daripada Pelanggan Sah kami: nama, alamat, nombor telefon dan alamat e-mel Pelanggan Sah, jenis dan saiz perniagaan, dan jenis dan saiz inventori pengiklanan yang Pelanggan Sah berhasrat untuk membeli atau jual.

Apakah organisasi yang mengumpul maklumat?

Sebagai tambahan kepada pengumpulan maklumat langsung kami, vendor perkhidmatan pihak ketiga kami (seperti syarikat kad kredit, pusat penjelasan dan bank) yang mungkin menyediakan perkhidmatan seperti kredit, insurans dan perkhidmatan escrow boleh mengumpul maklumat ini daripada Pelawat dan Pelanggan Sah kami. Kami tidak mengawal cara pihak ketiga ini menggunakan maklumat tersebut, tetapi kami meminta mereka mendedahkan cara mereka menggunakan maklumat peribadi yang diberikan kepada mereka daripada Pelawat dan Pelanggan Dibenarkan. Sesetengah pihak ketiga ini mungkin merupakan perantara yang bertindak semata-mata sebagai pautan dalam rantaian pengedaran, dan tidak menyimpan, mengekalkan atau menggunakan maklumat yang diberikan kepada mereka.

Bagaimanakah Tapak menggunakan Maklumat Pengenalan Peribadi?

Kami menggunakan Maklumat Pengenalan Peribadi untuk menyesuaikan Tapak, untuk membuat tawaran perkhidmatan yang sesuai, dan untuk memenuhi permintaan membeli dan menjual di Tapak. Kami boleh menghantar e-mel kepada Pelawat dan Pelanggan yang Dibenarkan tentang penyelidikan atau peluang pembelian dan penjualan di Laman atau maklumat yang berkaitan dengan subjek Laman. Kami juga boleh menggunakan Maklumat Pengenalan Peribadi untuk menghubungi Pelawat dan Pelanggan Dibenarkan sebagai tindak balas kepada pertanyaan khusus, atau untuk memberikan maklumat yang diminta.

Dengan siapa maklumat itu boleh dikongsi?

Maklumat Mengenalpasti Peribadi tentang Pelanggan Dibenarkan boleh dikongsi dengan Pelanggan Dibenarkan lain yang ingin menilai kemungkinan transaksi dengan Pelanggan Dibenarkan lain. Kami mungkin berkongsi maklumat agregat tentang Pelawat kami, termasuk demografi Pelawat dan Pelanggan Dibenarkan kami, dengan agensi gabungan kami dan vendor pihak ketiga. Kami juga menawarkan peluang untuk ‘memilih keluar’ daripada menerima maklumat atau dihubungi oleh kami atau oleh mana-mana agensi yang bertindak bagi pihak kami.

Bagaimanakah Maklumat Pengenalan Peribadi disimpan?

Maklumat Pengenalan Peribadi yang dikumpul oleh ARIVESTATEWEEKLY disimpan dengan selamat dan tidak boleh diakses oleh pihak ketiga atau pekerja ARIVESTATEWEEKLY kecuali untuk kegunaan seperti yang dinyatakan di atas.

Apakah pilihan yang tersedia untuk Pelawat mengenai pengumpulan, penggunaan dan pengedaran maklumat?

Pelawat dan Pelanggan Dibenarkan boleh memilih untuk tidak menerima maklumat yang tidak diminta daripada atau dihubungi oleh kami dan/atau vendor dan agensi gabungan kami dengan membalas e-mel seperti yang diarahkan, atau dengan menghubungi kami di 3166 Whaley Lane, West Allis, WI 53227

Adakah Kuki Digunakan di Tapak?

Kuki digunakan untuk pelbagai sebab. Kami menggunakan Kuki untuk mendapatkan maklumat tentang keutamaan Pelawat kami dan perkhidmatan yang mereka pilih. Kami juga menggunakan Kuki untuk tujuan keselamatan untuk melindungi Pelanggan Sah kami. Contohnya, jika Pelanggan Dibenarkan dilog masuk dan tapak tersebut tidak digunakan selama lebih daripada 10 minit, kami akan log keluar Pelanggan Dibenarkan secara automatik.

Bagaimanakah ARIVESTATEWEEKLY menggunakan maklumat log masuk?

ARIVESTATEWEEKLY menggunakan maklumat log masuk, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, alamat IP, ISP dan jenis penyemak imbas, untuk menganalisis arah aliran, mentadbir Tapak, menjejaki pergerakan dan penggunaan pengguna serta mengumpulkan maklumat demografi yang luas.

Apakah rakan kongsi atau pembekal perkhidmatan yang mempunyai akses kepada Maklumat Kenal pasti Peribadi daripada Pelawat dan/atau Pelanggan Dibenarkan di Tapak?

ARIVESTATEWEEKLY telah memeterai dan akan terus menjalin perkongsian dan gabungan lain dengan beberapa vendor. Vendor sedemikian mungkin mempunyai akses kepada Maklumat Pengenalan Peribadi tertentu berdasarkan keperluan untuk mengetahui untuk menilai Pelanggan Dibenarkan untuk kelayakan perkhidmatan. Dasar privasi kami tidak meliputi pengumpulan atau penggunaan maklumat ini oleh mereka. Pendedahan Maklumat Pengenalan Peribadi untuk mematuhi undang-undang. Kami akan mendedahkan Maklumat Pengenalan Peribadi untuk mematuhi perintah mahkamah atau sepina atau permintaan daripada agensi penguatkuasaan undang-undang untuk mengeluarkan maklumat. Kami juga akan mendedahkan Maklumat Pengenalan Peribadi apabila perlu untuk melindungi keselamatan Pelawat dan Pelanggan Sah kami.

Bagaimanakah Laman ini memastikan Maklumat Pengenalan Peribadi selamat?

Semua pekerja kami mengetahui dasar dan amalan keselamatan kami. Maklumat Pengenalan Peribadi Pelawat dan Pelanggan Dibenarkan kami hanya boleh diakses oleh sebilangan kecil pekerja berkelayakan yang diberi kata laluan untuk mendapatkan akses kepada maklumat tersebut. Kami mengaudit sistem dan proses keselamatan kami secara tetap. Maklumat sensitif, seperti nombor kad kredit atau nombor keselamatan sosial, dilindungi oleh protokol penyulitan, disediakan untuk melindungi maklumat yang dihantar melalui Internet. Walaupun kami mengambil langkah-langkah yang munasabah secara komersial untuk mengekalkan tapak yang selamat, komunikasi elektronik dan pangkalan data tertakluk kepada ralat, gangguan dan pecah masuk, dan kami tidak dapat menjamin atau menjamin bahawa acara tersebut tidak akan berlaku dan kami tidak akan bertanggungjawab kepada Pelawat atau Pihak Berkuasa. Pelanggan untuk sebarang kejadian sedemikian.

Bagaimanakah Pelawat boleh membetulkan sebarang ketidaktepatan dalam Maklumat Pengenalan Peribadi?

Pelawat dan Pelanggan Dibenarkan boleh menghubungi kami untuk mengemas kini Maklumat Pengenalan Peribadi tentang mereka atau untuk membetulkan sebarang ketidaktepatan dengan menghantar e-mel kepada kami di info@arivestateweekly.com

Bolehkah Pelawat memadam atau menyahaktifkan Maklumat Pengenalan Peribadi yang dikumpul oleh Tapak?

Kami menyediakan Pelawat dan Pelanggan Dibenarkan dengan mekanisme untuk memadam/menyahaktifkan Maklumat Pengenalan Peribadi daripada pangkalan data Tapak dengan menghubungi . Walau bagaimanapun, disebabkan oleh sandaran dan rekod pemadaman, adalah mustahil untuk memadamkan entri Pelawat tanpa menyimpan beberapa maklumat sisa. Individu yang meminta untuk menyahaktifkan Maklumat Pengenalan Peribadi akan dipadamkan maklumat ini secara berfungsi, dan kami tidak akan menjual, memindahkan atau menggunakan Maklumat Pengenalan Peribadi yang berkaitan dengan individu itu dalam apa jua cara untuk bergerak ke hadapan.

Apa yang berlaku jika Dasar Privasi Berubah?

Kami akan memberitahu Pelawat dan Pelanggan Sah kami tentang perubahan pada dasar privasi kami dengan menyiarkan perubahan tersebut di Laman. Walau bagaimanapun, jika kami mengubah dasar privasi kami dengan cara yang mungkin menyebabkan pendedahan Maklumat Pengenalan Peribadi yang sebelum ini diminta oleh Pelawat atau Pelanggan Dibenarkan untuk tidak didedahkan, kami akan menghubungi Pelawat atau Pelanggan Dibenarkan tersebut untuk membenarkan Pelawat atau Pelanggan Dibenarkan itu menghalang pendedahan sedemikian.

Pautan:

https://arivestateweekly.com mengandungi pautan ke tapak web lain. Sila ambil perhatian bahawa apabila anda mengklik pada salah satu pautan ini, anda akan berpindah ke tapak web lain. Kami menggalakkan anda membaca kenyataan privasi tapak terpaut ini kerana dasar privasi mereka mungkin berbeza daripada kami.